tirsdag 13. mars 2012

Bakgrunn for www.varsom.no

NVEs flomvarslingstjeneste er en av de mest synlige publikumstjenestene fra NVE. Under pinseflommen 2011 hadde www.nve.no 147 675 besøk over 14 dager. Til sammenlikning var besøkstallet for samme periode i 2010 29 852 besøk, da uten en flomsituasjon.

Parallelt med dette kom henvendelser gjennom tradisjonelle kanaler som telefon og e-post, fra presse og publikum. En stor andel av disse henvendelsene gjaldt informasjon som kan tilgjengeliggjøres på internett, dersom NVE videreutvikler eksisterende tjenester.

NVE har fått ansvar for to nye varslingstjenester, henholdsvis snøskred- og løsmasseskredvarsling. Disse tjenestene blir fullt operative i 2013, men er allerede delvis i gang, eller startes opp tidlig i 2012.

NVEs flom- og skredvarslingstjeneste er en del av NVEs kjernevirksomhet. Tjenesten er knyttet til sikring av liv, helse og verdier. Det er derfor avgjørende at NVE satser på et profesjonell og tidsriktig formidlingsapparat, tilpasset brukerbehov og forventninger. En felles varslingsportal for NVE vil kunne ivareta disse behov.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar