onsdag 14. mars 2012

Datakilder, systemer og avhengighet

NVE samler inn data i store mengder, og mye av dette presenteres i to av kartløsningene vi har, henholdsvis NVE Atlas og senorge.no

Nå er det slik at omfanget av data vi viser fram av og til kan virke mot sin hensikt fordi det rett og slett blir litt for mye å velge mellom, og naturfare-relevante data drukner i mengden. En hovedintensjon med varsom.no er å samle data og kartlag som er direkte relevant til flom, snøskred, jordskred etc, og vise dette fram på enklest mulig måte. Ingen forstyrrende valgmuligheter gjør det forhåpentligvis enklere å få fram budskapet; "Hva er situasjonen?"

I tillegg har vi tilgang til annen offentlig data som observasjoner fra regObs, meteorologiske data fra Met.no og andre, veitrafikkmeldinger...ja, lista er lang. Klarer vi å sammenstille denne informasjonen på en enkel og oversiktlig måte, er vi er godt stykke på vei til å lage et produkt som kan presentere "det store bildet".

Eksisterende tjenester:

  • RegObs genererer regionale snøskredvarsler for publisering på nettet. All skreddata registreres og bearbeides i RegObs. Snøskredvarsler og varslingshistorikk distribueres via RegObs
  • Førevar/seNorge.no – primærkilde for interaktive kartløsninger med visning av hydrologiske sanntidsdata, meteorologiske data og andre relevante bakgrunnsdata.
  • NVE Atlas – interaktive kart med relevante datalag knyttet til NVEs forvaltningsoppgaver.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar