fredag 16. mars 2012

En måned med testvarsling av snøskred på www.varsom.no

(saken er hentet fra NVEs intranett, og inneholder noe info vi allerede har omtalt her tidligere)
Mandag 13 februar lanserte vi stille og rolig et nytt nettsted kalt www.varsom.no. Bakgrunnen for det nye nettstedet var et ønske om å forbedre NVEs varsling av naturfarer, men testvarsling av snøskred vinteren 2012 var den utløsende faktorenNVEs flomvarslingstjeneste er en av de mest synlige publikumstjenestene fra NVE. Under pinseflommen 2011 hadde www.nve.no 147 675 besøk over 14 dager. Til sammenlikning var besøkstallet for samme periode i 2010 29 852 besøk, da uten en flomsituasjon.

En av hovedmålsetningene for det nye nettstedet er å gi en rask oversikt over flom- og skredfaresituasjonen i Norge, samt prognoser for de nærmeste 2-3 døgn, lett tilgjengelig og lett forståelig.

Varsom.no ble satt opp i løpet av veldig kort tid (stor takk til AIT), men er i 2012 kun en utviklingsversjon. Det vil si at vi bruker nettstedet til å prøve ut tekniske løsninger og varslingsmetoder.


I dag er www.varsom.no en kopi av nve.no-malen, men innen 2013 vil nettstedet også få en helt ny visuell profil. Utviklingen av nettstedet finansieres i 2012 av Hydrologisk avdeling.
Samtidig med utviklingen av www.varsom.no, jobbes det med en ny versjon av karttjenesten www.senorge.no, samt regObs. RegObs er en nettbasert tjeneste for registrering av naturfarerealterte observasjoner og hendelser.

Statistikk og observasjoner etter en måned:

Besøk


13. februar til 13. mars 201Besøk

78321

45910

Plattformbruk (i prosent)Plattform
www.nve.no www.varsom.no

Windows

86,25%

66,81%

Macintosh

6,65%

13,80%

iPad

3,13%

7,14%

iPhone

1,47%

6,04%

Android

1,33%

4,03%

Linux

0,92%

1,72%

Nettleserbruk (i prosent)Nettlesere
www.nve.no www.varsom.no

Internet Explorer

59,69%

35,90%

Safari

9,05%

20,59%

Firefox

14,31%

16,50%

Chrome

11,32%

16,45%

Opera

3,39%

4,27%

Android browser

1,24%

3,71%

Mobiltrafikk per nettsted (i hele tall)
 


MobiliPad

2455

3279

iPhone

1149

2771

Android

1039

1850

Direkte henvisninger fra andre nettsteder ( i prosent av totaltrafikk)
 www.nve.no


Yr.no

37,33%

Skrednett.no

3,91%

Varsom.no

3,0%

Facebook.com

2,21%

Regjeringen.no

1,84%

Senorge.no

1,83

Storm.no

1,28
nrk.no
1,18
statnett.no
1,15
vegvesen.no
1,01
 www.varsom.no


Yr

26,27%

Facebook.com

12,36%

NGI

5,82

Vg,no

5,70%

Friflyt.no

4,45%

Nrk.no

4,12%

Aftenposten.no

3,98%

Smp.no

3,95%

Met.no

3,08%

m.facebook.com

2,70
  
Kort oppsummert.
Vi ser at bruken av mobile enheter er betydelig høyere, både i prosentandel av trafikk, og i antall besøk på varsom enn hva som er tilfelle for nve.no. Dette var forventet, da innholdet på varsom i mindre grad er rettet mot arbeidstidsbesøk. Eller sagt med andre ord, innholdet på varsom.no er mer fritidsrettett enn jobbrelevant for publikum, og flere besøk kommer derfor fra mobile enheter.

Den samme tendensen ser vi i nettleser- og plattformstatistikken, hvor nve.no domineres av Windows og Internet Explorer. Windows og Internet Explorer er den hyppigst brukte plattform og nettleser på varsom.no også, men her ser vi en større grad av utjevning av teknologivalg , spesielt på nettlesersiden. Dette tyder igjen på en større andel besøk fra privatpersoner enn hva som er tilfelle på nve.no.

Verdt å merke seg er også den prosentvise henvisningen fra facebook til varsom.no på omtrent 15%. Henvisning betyr kort og godt hvor folk kommer fra når de kommer inn på et gitt nettsted, og henvisningen fra facebook er også en klar indikator på at varsom.no, i langt større grad enn nve.no, besøkes i privat sammenheng.

Vil du vite mer om utviklingen av  regObs  kan du følge utviklingsbloggen vår.
http://regobs.blogspot.com/

(Vi gratulerer også alle Apple fanboys som nok en gang får bekreftet at iOS er "større" enn Android)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar