tirsdag 13. mars 2012

Hensikten med varsom.no

En felles varslingsportal for NVEs varslingstjenester forenkler kommunikasjonen med publikum. Datakilder, kart og faktainformasjon er i dag fordelt på flere plattformer og nettjenester. Dette kompliserer flom- og skredvarslingstjenestens mulighet til å levere en komplett og oppdatert situasjonsbeskrivelse av hendelser. Dette tilfredsstiller ikke forventninger til moderne nettbaserte tjenester.

En konsekvens av dagens situasjon er et tidvis meget stort omfang av henvendelser til flom- og skredvarslingstjenesten per telefon. Håndtering av telefoniske henvendelser er ved større hendelser en stor belasting for varslingstjenesten, og kan påvirke kvaliteten på arbeidet som utføres.

Muligheten for å tilgjengeliggjøre på nett den informasjonen som etterspørres per telefon, er både en styrking av publikumstjenesten, og en kvalitetshevning av oppdraget NVE utfører.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar