tirsdag 13. mars 2012

Hovedmål - innledningsvis

Varslingsportalen er NVEs bærebjelke for varsling av naturfarer som faller inn under vårt ansvarsområde som nasjonal flom- og skredmyndighet.

NVEs nye varslingsportal gir de besøkende det de ber om; en rask oversikt over flom- og skredfaresituasjonen i Norge, samt prognoser for de nærmeste 2-3 døgn, lett tilgjengelig og lett forståelig.

Varslingsportalen kan også benyttes til formidling av annet innhold som er relevant for den enkelte situasjonen, uavhengig av om kilden er NVE eller andre offentlige institusjoner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar