torsdag 15. mars 2012

Kart og universell utforming


For at alle skal kunne delta i informasjonssamfunnet må offentlige nettsteder kunne brukes av alle.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 11 stiller krav til universell utforming av IKT.
Dette er ikke et innlegg om alt hva det betyr for oss når vi skal utvikle nye nettløsninger (de interesserte kan lese seg opp på temaet på egen hånd), men et lite "varsko her" om at vi står foran en ganske stor utfordring.

Vi ønsker å bruke mye kartplassert data på varsom.no, og kart og universell utforming er ikke ukomplisert. Sett at vi velger kart som inngang til snøskredvarslene våre. Du ser et norgeskart hvor varslingsområdene er fargekodet etter faregrad, Klikker du på et område får du opp detaljert informasjon om faregraden for området, samt annen relevant informasjon. Men, om du ikke kan se kartet, hvordan finner du da faregraden for det området du er opptatt av?

"Lag lister" tenker du kanskje, men sett at vi har 148 varslingsområder for snøskred. Det blir en ganske lang liste å navigere seg gjennom ved eksempelvis tabbing.

Og hva om vi ønsker å vise fram alle faregrader i et område samtidig, i stedet for at du først velger faretype, og så område. Da blir listene enda lengere og mer kompliserte.

I tillegg skal løsningen fungere utmerket på mobilen din...

En mulig løsning kan være å tilby stedssøk som en første vei inn til varslene, dernest vise faregrader i navigerbart kart, samt liste ut faregrader etter farenivå.

Vi trenger innspill og gode ideer!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar