onsdag 14. mars 2012

Kartlag og behov for flomvarslingen

Fra flomvarslingen har vi fått følgende innspill (ikke ferdig fordøyd).

Flom
Kart som viser sanntidsdata.

 • Kartet skal være tilgjengelig hele tiden uansett om det er sendt en flomvarsel eller ikke
 • Vannføringsprognoser på elvesstrekninger (Klaus-kart) for dagens tilstand: dag 0, 1 og 2 
 • Fargepunkter som viser observert vannføringstilstand fra primær og sekundær stasjoner
 • Grafikk som viser  aktuelle vannføring med grenser nivå 1, 2 og 3 (valgfri periode bakover)
 • Zoom, flytting
 • Automatisk valg av aktuelle områder ved utsendt flomvarsel

Spørsmål:
Skal kartet vise varslingsområder med kommuner som minste varslingsområde?
Jordskred, flomskred og sørpeskred

•    Kart med skredindeks  som viser skredfaregrad og utsatte kommuner/fylker;
•    Pluss karttype for flom hvor alle kommuner får en farenivå;

Ev. kart med grunnvanntilstand og observert sanntidsdata.


Spørsmål:
Kan jordskred etc bruke samme framstillingsmåte som snøskred?Hendelseskart
Eksempler på innhold.

 • Kart med vannføring i sanntid (kun punkter som er gull, oransje eller rødt / kanskje ikke helt nødvendig her)
 • Stengte veier pga flom og skred (klikk og få opp info)
 • Stengte baner pga flom og skred
 • Tjenester som er tilgjengelig i vegportal som er nå i utvikling: veistrekning med fargekoder hvis oversvømmelser, ras
 • Skred- og flomaktiviteter registrert  i RegObs og ev. hendelser referert i media.
 • Store skredulykke 
Ev. link for å kunne sjekke historiske hendelser og områder med utsendte flomvarselPrognosekart for vannføring og tendens

1 kommentar:

 1. Svar på nokre spørsmål:
  - Kart i flomvarslinga med kommuneinndeling: Det er lagt opp til at ved publisering av flomvarsler kan flomvakta avgrense til aktuelle flomutsatte kommuner. Foreløpig blir flomvarsla sendt ut for fylker, men i varslingsteksten vil det i visse tilfelle spesifiserast kva for vassdrag som er mest utsett eller kva for område (høgfjell, lågland, små eller store vassdrag). Så - kommuneavgrensinga er ønskeleg, sjølv om det kan vere ei utfordring å vere så detaljert!

  - Ang varsling av jordskredfare og framstillingsmåten til snøskredvarslinga:
  Du tenker du på karta med varslingsområda og faregradsymbol/farge?
  Det kjem uansett an på kva som er hensiktsmessig i forhold til kva for detaljeringsgrad ein legg seg på (i rommet). Slik faregradskartet for jordskred (jordskredindeks i nyførevar) er nå, er det i prinsippet det samme som snøskredvarslinga gjer, berre det er meir detaljert (faktisk), visuelt sett.

  SvarSlett