onsdag 14. mars 2012

Mer om mobiltrafikk

Mobiltrafikken den første måneden på varsom.no var som følger: (så kan man gjerne diskutere hva en mobil enhet er, men to fellesnevnere her er berøringsnavigering og mindre skjermer)
  • Ipad - 7,13%
  • Iphone -  6,03%
  • Android - 4,05%
Tallene for nve.no i samme periode var:

  • Ipad - 3,16%
  • Iphone - 1,47%
  • Android - 1,34%
Denne forskjellen i plattformbruk, avhengig av innhold, så vi under pinseflommen 2011 også, hvor trafikk fra mobile enheter tredoblet seg de 14 dagene flommene herjet.

En kjapp konklusjon er at beredskapsorientert innhold leses hyppigere på mobile enheter enn hva som er tilfelle med "forvaltningsstoff". Siden varsom.no skal varsle naturfarer er det nærliggende å anta at mobiltrafikken på dette nettstedet kun vil øke etterhvert som vil legger til nye varslingsordninger. Mobiltelefoner har vi med oss over alt, pc'en står hjemme.

Altså bør vi tilpasse varsom.no til mobile enheter, ikke som en ettertanke etter at alt annet er på plass, men som om varsom.no i hovedsak skal leses på mobile enheter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar