tirsdag 13. mars 2012

Prioritering av funksjoner - beta

  • Hovedprioritering skal være enkel og oversiktlig presentasjon av gjeldende farenivåer knyttet til NVEs varslingsoppgaver. Varslingen presenteres på aggregert nivå, kartplassert og tekstlig.
  • Relevant bakgrunns- og sanntidsdata skal presenteres i tilknytning til varslingsfunksjonene.
  • Portalen skal benyttes til innsamling og presentasjon av brukergenerert data.
  • I tilknytning til NVEs varslingsoppgaver skal relevant bakgrunnsinformasjon (ikke data) tilgjengeliggjøres. Innholdet skal være tilpasset definerte målgrupper.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar