torsdag 15. mars 2012

Varsling og språk

Det kan være lett å glemme at ikke alle som beveger seg i flom- og skredutsatte områder behersker norsk. At vi kun publiserer varsler på norsk kan, i verste fall, få dramatiske konsekvenser.

Under pinseflommen i 2011 tok det litt tid før informasjon om stengte veier, faresoner og liknende ble tilgjengelig på engelsk.

For å sikre at et minimum av av informasjon om faregrad og situasjon er tilgjengelig for de som ikke snakker norsk, må vi legge til rette for dette. Men hvordan? Skal vi bruke tid på oversetting og dobbeltpublisert? Hva om varslene våre kun er et produkt som hentes fra en database?

Ved å bevege oss bort i fra språktunge varsler, og i større grad formidle så mye informasjon som mulig gjennom faretegn, symboler og farger kan det være at vi slipper å oversette innhold, men kan klare oss med å legge til rette for språkvalg i nettjenestene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar