fredag 8. juni 2012

Tilbakemeldinger og innspill - oppdatering 3

Nok et godt innspill!

Jeg har tenkt litt på hvordan en nettside for fomidling av snøskredvarsel bør se ut.

Det er sikkert andre enn meg som vet hvordan en side bør bygges opp for å være innbydende, brukervennlig og informativ.
Jeg har imidlertid et synspunkt som jeg tror kan fungere. Det går ut på å tenke en todeling av informasjonen:
1- varselet for de ulike regionene. Dette vil være godt kvalitetssikret materiale med holdbarhet til neste varsel kommer ut. Her må man lett kunne klikke seg inn på sin region. Det vil også være en fordel om man lett kan få opp varsel for naboregionene. Dette vil kunne gi stor tilleggsinformasjon.

2-"Akkurat nå". Kunne også tenke meg at siden hadde en litt mer "levende del" der observasjoner registrert fra app, observasjoner fra vanlige folk mm kommer fortløpende inn. Jeg vil tro at det vil kunne være en utfordring i forhold til kvalitetssikring av dette materialet, men det lar seg løse. En slik side må uansett ha en ansvarlig redaktør. Tenker meg at disse meldingene legger seg fortløpende i en liste, men at det går an å velge seg en region for å selektere.

I tillegg ville det være supert med opplæringsmateriale. Dette, koblet med at varselet kan inneholde en linje eller to om adferd vil være fruktbart. Når en snøsituasjon kobles til noen linjer om hvilke hengretning/bratthet man bør unngå eller være ekstra oppmerksomme på, så tror jeg brukeren vil lære en del.

Vel. Dette var noen tanker. Håper dere har nytte av dem.

Lykke til med et spennede prosjekt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar