fredag 8. juni 2012

Tilbakemeldinger og innspill- oppdatering 2

Mottatt innspill på snøskredvarsler: (jeg takker og bukker)

Jeg er fan av Canada sin presentasjon av flere grunner (http://www.avalanche.ca/cac/bulletins/archive/sea-to-sky/49673):

- her kan man velge hvor detaljert varsel man ønsker (3 faner/nivåer). Bra. På den måten kan varselet tilpasses ulikt kunnskapsnivå og ulike brukergrupper.
- Nivå 1 er mest symboler og litt tekst.  jeg liker symbolene på nivå 1 som viser hvilke typer skred som kan forventes, hvor de kan forventes, sannsynlighet og størrelse. Kombinert med en liten forklarende tekst er det mye god opplæring i dette. - de har også med et kort råd hvordan man bør forholde seg til dagens forhold nederst. Bra.
- Mer tekst og detaljer på nivå 2. ca detaljnivå som på Snøskredvarsel.no.
- Info for spesielt interesserte på nivå 3. Typisk hvilke observasjoner som er tatt med for å lage varselet, værmodeller, ....Jeg mener observasjonene som er brukt til å lage varselet bør vises på nivå 3. mest mulig åpenehet i hvilke data som er brukt er viktig for cred i de mest kunnskapsrike brukergruppene.


Et par endringer som kan gjøre cancada-malen enda bedre:
- endringer ift høyde bør være justerbare og knyttet til moh i stedet for skoggrensa (dette varierer mye over landet og fra dag til dag om det er der skillet går). Den øverste figuren (fjellfiguren) kan skiftes ut med f.eks en skredrose ala Snøskredvarsel.no. En skredrose mener jeg gir mest informasjon på en komprimert måte. Utseendet kan helt sikkert gjøres mer fancy/3D? (Tallene inne i hver celle i rosen er satt der for at også fargeblinde skal kunne lese den.) Eksempel: http://www.snøskredvarsel.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&Itemid=66&limitstart=6


Ellers momenter jeg mener er svært viktig.
- få fram med et folkelig språk i tillegg til symboler hvilke faremomenter som er størst, hvorfor det er slik og hvordan man bør forholde seg til dette. Nivå/fane 2. Mest mulig opplæringseffekt i selve varslingsteksten.
- få fram logikken nåvurdering -> værprognose -> skredfareprognose og helst også formulere hvor stor usikkerheten i prognosene er. Åpenhet avler tillit og læringseffekt hos brukerne.
- det bør være lett og logisk å navigere til tidligere publiserte varsel eller andre områder.


Produkter som er viktig:
- flott nettside, den må se bra ut og det må være enkelt å navigere. "Proffhetsfaktoren" er viktig for tilliten hos brukerne.
- app/mobilversjon av varselet
- tilpasset utskrift på en A4-side (innhold beregnet på skiløpere)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar