fredag 17. august 2012

Prioriteringsliste fra første workshop på snøskredvarsling

Like før sommerferietid kjørte vi den første workshopen på snøskredvarsler. Deltagerne ble bedt om å lage "drømmevarselet" med innhold i prioritert rekkefølge. Her er oppsummeringen av workshopen:Regionsnavn 0

Gyldighetsperiode tekst 0,5

Faregrad grafisk/tekst 1

Himmelretning grafisk/tekst 2

Høyde grafisk/tekst 3

Hovedbudskap 4

Utstedelsesdato tekst 5

Skredproblem 6

“Hva betyr varselet for….” (se 6)

Detaljversjon/begrunnelse tekst 7

Kvalifiserte observasjoner i området 8

Alle observasjoner i området 9

Teknisk/observasjoner/met-grunnlag tekst 10

Værmeldinger for området (Met) 11

“Dele-funksjon” 34

Utskriftsversjon av varsel (PDF) 50

Mine observasjoner/regObs 58

Tilbakemelding 60

Kart – områdeavgrensning 79

Historikk 98

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar