tirsdag 11. desember 2012

Forsideelementet "Aktuelle varsler"

På forsiden til nye varsom har vi et element, eller liste om du vil, som vi foreløpig kaller "Aktuelle varsler". Hensikten med dette feltet er at alle varsler som inneholder en gitt terskelverdi havner i en spesiell liste på forsiden. Faregradene for det enkelte varslingsområdet settes individuelt, slik at terskelverdien for snøskred kan være faregrad 3, men terskelverdien for jordskred kan være 2, flom 1 osv.
I eksempelet over har vi satt terskelverdien for snøskredfareprognosen til 3, men som dere ser så er det er par faregrad 2 med i lista. Dette kommer at at terskelverdien for Lyngsalpan og Bardu først kommer på dag 2 og 3, men vi ser ingen grunn til å avgrense visning av "aktuelle varsler" kun til dagens dato. Noen av oss planlegger jo av og til ting et par dager fram i tid ;-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar