onsdag 3. april 2013

Varsomfamilien - en samling av ulike verktøy og informasjonstjenester


Flere verktøy er kommet på plass ifm at NVE har etablert/fornyet varslingtjenestene sine på snøskred, jordskred, flom og is. Verktøyene er i all hovedsak åpne og tilgjengelig for alle å bruke. De er "løst" knyttet sammen - det er selvstendige verktøy som vi har knyttet sammen i under fellesbegrepet "varsomfamilien".

Alle verktøy og infotjenster deler informasjon der det er hensiktsmessig; vi har forsøkt å spille på felles bruksområder og målgrupper gjennom symbolikk, farger og tema. I denne artikkelen er det noen illustrasjoner som forklarer dette. Det er også en video for de som foretrekker det. Powerpointen ligger like greit her også..


Alle verktøy og infotjenster deler informasjon der det er hensiktsmessig;
vi har forsøkt å spille på felles bruksområder og målgrupper gjennom
symbolikk, farger og tema.Du kan også se presentasjonen her.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar