torsdag 27. juni 2013

Jordskredvarsling på varsom.no

I en lang periode nå så har det vært lite å fortelle om hva som skjer på baksiden av varsom.no Utviklertilgangen har vært dårlig så utvikling av nye tjenester har stått litt i stampe. Nå er ting derimot bedre. De siste ukene har vi jobbet med jordskredvarsling, og vi har en testversjon klar til varsom. Vi tar snart i bruk det nye varslingsverktøyet, og da får vi varslingsdata ut på varsom.  

Men husk, vi starter ikke jordskredvarsling før til høsten.

Så lurer du kanksje på hvordan dette ser ut på varsom?
 

 Om jordskredvarslingen: Vi utarbeider jordskredvarsler som beskriver aktsomhetsnivå og skredtype på regionalt nivå (Fylke og gruppe av kommuner).

Tjenesten er operativ hele døgnet på alle årets dager. En vurdering av situasjonen utarbeides minst to ganger daglig (før 10:30 og 22) og inneholder en prognose for de neste tre dagene. Prognosen gjelder fra kl 06 den dagen varselet utarbeides og til kl 06 dagen etter.

Varsel oppdateres oftere ved behov.  Statusvurdering og varsler publiseres på www.varsom.no. Jordskredvarslingen i Norge ble etablert i 2013. Formålet med varslingen er å unngå tap av liv og verdier som følge av jord- og sørpeskred. Varsling av jordskredfare legger grunnlag for beredskap og sikkerhet. Å avgjøre om det er behov for tiltak ved varsel om økt aktsomhetsnivå for jordskred er tilligger lokale beredskapsmyndigheter, og inngår ikke som en del av varslingen.

Målgruppen for jordskredvarslingen er dermed i utgangspunktet lokale og regionale beredskapsmyndigheter (Fylkesmannen, politi, kommuner, Statens vegvesen og Jernbaneverket) samt allmennheten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar